พบ 6 ชุดข้อมูล

แท็ค: ผู้ป่วย

กรองผลลัพธ์
 • อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1 recent views

  คำนิยาม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx.)...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
 • อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ 1 recent views

  คำนิยาม ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อนและผู้ป่วยที่รักษา วัณโรคน้อยกว่า 1 เดือน และไม่เคยขึ้นทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติ...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
 • อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI 1 recent views

  คำนิยาม ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิด การตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST Elevated...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
 • 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก 1 recent views

  คำนิยาม สาเหตุของการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
 • 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน 1 recent views

  คำนิยาม สาเหตุของการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
 • ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 1 recent views

  คำนิยาม ผู้ป่วยที่ตาบอดจากโรคต้อกระจก (Blinding Cataract) ที่ทำให้ผู้ป่วย มีระดับสายตาแย่กว่า 20/400 ได้แก่ 5/200, CF, HM, PJ, PL วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ...
  โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).