พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) แท็ค: สาเหตุการป่วย

กรองผลลัพธ์
  • 5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก 1 recent views

    คำนิยาม สาเหตุของการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยนอก ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ...
    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
  • 5 อันดับโรคผู้ป่วยใน 1 recent views

    คำนิยาม สาเหตุของการป่วย 5 อันดับแรกของผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในโรงพยาบาล วิธีการจัดเก็บข้อมูล คือ...
    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).