พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วย

กรองผลลัพธ์
  • อัตราตายของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง 1 recent views

    คำนิยาม ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล (admit นานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx.)...
    โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 2 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).