พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละเดือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).