ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรับ-ส่งต่อผู้ป่วยในแต่ละเดือน
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2563
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2563
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 30 มิถุนายน 2564
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2564